Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվերը դասավորիր աճման կարգով

Բարդություն հեշտ

1.5
2. Թվերը դասավորիր նվազման կարգով

Բարդություն հեշտ

2
3. Լրացրու դատարկ վանդակները

Բարդություն հեշտ

2
4. Թվի նախորդ և հաջորդ թվերը

Բարդություն հեշտ

2
5. Կարգային միավորներ

Բարդություն միջին

4
6. Կարգային միավորներ

Բարդություն միջին

4
7. Լրացնել աղյուսակը

Բարդություն միջին

4
8. Բազմանիշ թվի գրությունը թվանշանով

Բարդություն միջին

4
9. Գրիր բազմանիշ թվերի անվանումները

Բարդություն բարդ

6
10. Գտիր թաքնված թիվը

Բարդություն բարդ

6
11. Բազմանիշ թվի անվանումն ու գրառումը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար