Մտածիր և վանդակում գրիր թիվը թվանշանով:

քսանհինգ հազար ութ -