Ըստ \(47 339\) - քառասունյոթ հազար երեք հարյուր երեսունինը օրինակի` գրառիր հետևյալ բազմանիշ թվերի անվանումները.
 
460001 -