Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
Լրացրու աղյուսակը.
 
Հարյուրհա-
 զարավոր      
 Տասհազա-
   րավոր         
 Հազարավոր
                         
Հարյուրավոր
 
Տասնավոր
                     
  Միավոր 
                    
      Թիվը   
 
         8       7          5                 0        5      8   
                                750808