Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կլոր երկնիշ թվերի բաժանում

Բարդություն հեշտ

1
2. Կլոր թվերի բաժանում

Բարդություն հեշտ

1
3. Կլոր թվերի քանորդի կրճատում

Բարդություն հեշտ

2
4. Քանորդի կրճատում, եռանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
5. Խնդիր կոճակների մասին

Բարդություն հեշտ

2
6. Տառային արտահայտություն

Բարդություն միջին

3
7. Անհայտ թիվը

Բարդություն միջին

3
8. Քանորդների համեմատում

Բարդություն միջին

3
9. Խնդիր կարկանդակների մասին

Բարդություն միջին

3
10. Երկու գործողություն

Բարդություն միջին

4
11. Կրճատում և հաշվում

Բարդություն միջին

3
12. Հավասարում

Բարդություն միջին

3
13. Խնդիր վրանի մասին

Բարդություն միջին

3
14. Արտահայտության կազմում և հաշվում

Բարդություն բարդ

6
15. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

6
16. Խնդիր գործվածքի մասին

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար