\(3\) վարտիք կարելու համար անհրաժեշտ է \(10\) մ գործվածք:
 
Պարզիր, թե քանի՞ վարտիք կարելի է կարել 30 մ գործվածքից:
 
Պատասխան՝  վարտիք