Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկնիշ և միանիշ թվերի արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

1
2. Անհայտ արտադրիչը

Բարդություն հեշտ

1
3. Արտադրյալների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկու արտադրյալների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
5. Ճիշտ հավասարություն

Բարդություն հեշտ

2
6. Արտադրյալի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Անհայտ արտադրիչն ու արտադրյալը

Բարդություն միջին

4
8. Արտադրիչներն ու արտադրյալը

Բարդություն միջին

3
9. Եռանիշ թվերի արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
10. Ուղղանկյան կողմերի արտադրյալը

Բարդություն միջին

4
11. Խնդիր խնձորների մասին

Բարդություն միջին

4
12. Մեծ թվերի արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
13. Երեք թվերի արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
14. Կլոր թվերի բազմապատկում

Բարդություն միջին

4
15. Պնդում բազմապատկման վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար