Տրված է ուղղանկյուն, որի երկու կողմերի երկարությունները 7 սմ և 40 սմ են:
 
u.png
 
Գտիր ուղղանկյան մյուս երկու կողմերի երկարությունների արտադրյալը:
 
Պատասխան՝  սմ