Քանի որ, 52 ·19 \(=\) 988, ապա 10 \(·\) 19 ·52 \(=\) 9880:
 
Արդյո՞ք ճիշտ է բերված պնդումը:
 
Պատասխան՝