Համեմատիր արտահայտությունները:
 
Պատուհանում տեղադրիր \(<, >, =\) նշաններից մեկը:
 
59114  14591