Համեմատիր այս արտադրյալները՝ 57290 և 29057:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը.