Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Միանիշ, երկնիշ և եռանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Կազմիր ճշմարիտ կամ կեղծ ասույթ

Բարդություն հեշտ

2
3. Ճշմարիտ դատողություններ

Բարդություն հեշտ

1
4. Ճիշտ կամ սխալ հավասարություն

Բարդություն հեշտ

1
5. Ճշմարիտ կամ ոչ ճշմարիտ դատողություն

Բարդություն հեշտ

2
6. Ո՞ր դատողությունն է ճշմարիտ

Բարդություն միջին

4
7. Դատողություն գումարման կամ հանման մասին

Բարդություն միջին

3
8. Նշի՛ր ճիշմարիտ դատողությունը

Բարդություն միջին

4
9. Դատողություն աղյուսակի հիման վրա

Բարդություն միջին

3
10. Երկրաչափական դատողություն

Բարդություն միջին

3
11. Ճշմարիտ դատողությունների ընտրություն

Բարդություն միջին

3
12. Դատողություն բազմապատկման կամ բաժանման մասին

Բարդություն միջին

4
13. Դատողություն գործողությունների կատարման վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
14. Դատողություններ գումարման մասին

Բարդություն միջին

3
15. Ճշմարի՞տ է, թե՞ կեղծ

Բարդություն բարդ

5
16. Լուծիր խնդիրը

Բարդություն բարդ

6
17. Տրվածից մեծ թիվ

Բարդություն բարդ

5
18. Թվին կցագրվում է թվանշան

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար