Որոշիր, թե արդյո՞ք տրված դատողությունը ճշմարիտ է:
 
Քառակուսու մակերեսը նրա բոլոր կողմերի գումարն է: