Նայիր հետևյալ աղյուսակին:
 
Դպրոցի աշակերտների թիվը
 
  Աշակերտները
Աշակերտների թիվը
աղջիկներ
 
250
 
տղաներ
 
450
 
 
Ճշմարիտ է արդյո՞ք հետևյալ դատողությունը:
 
«Դպրոցում սովորում են ավելի շատ տղաներ, քան աղջիկներ»:
 
Պատասխան՝ դատողությունը :