Բարդության աստիճանը
00:12:00

Առաջադրանքների ցանկ:

23Մ.
1. Միանիշ, երկնիշ և եռանիշ թվեր 1Մ.
2. Ճշմարիտ դատողություններ 1Մ.
3. Ճշմարիտ կամ ոչ ճշմարիտ դատողություն 2Մ.
4. Դատողություն գումարման կամ հանման մասին 3Մ.
5. Դատողություն աղյուսակի հիման վրա 3Մ.
6. Ճշմարիտ դատողությունների ընտրություն 3Մ.
7. Լուծիր խնդիրը 6Մ.
8. Դատողություն գործողությունների կատարման վերաբերյալ 4Մ.