Եթե 6 թվին ձախից կցագրենք 2, ապա կստանանք 6-ից -ով մեծ թիվ: