Եթե 29 թվին աջից կցագրենք 0, ապա կստանանք 29-ից 10-ով մեծ թիվ:
 
Դատողությունը :