Արդյո՞ք ճիշտ է տրված դատողությունը:
 
Բաժանարարը բաժանած քանորդի տալիս է բաժանելին: