Պարզիր, թե արդյո՞ք դատողությունը ճշմարիտ է:
 
Ցանկացած երկնիշ թիվ փոքր է ցանկացած եռանիշ թվից: