Արդյու՞ք ճիշտ է բերված դատողությունը:
 
Տարբերությանը գումարած հանելին տալիս է նվազելին: