Դպրոցից տուն ճանապարհի 139 մ հատվածն անցնելուց հետո Արսենին մնաց անցնելու 116 մ ճանապարհ:
 
Որքա՞ն է դպրոցից մինչև Արսենենց տուն հեռավորությունը:

pervoklassnik.png
 
Դատողություններից ո՞ր տարբերակն է ճշմարիտ:

Դպրոցից մինչև Արսենենց տուն ճանապարհի երկարությունն է.  
 
ա) 23 մ
բ)  255 մ
գ)  264 մ 
 
Ճշմարիտ դատողութուն է կատարված  տարբերակում: