Ընտրիր գումարման գործողության վերաբերյալ ճիշտ դատողությունը: