Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համարիչ և հայտարար

Բարդություն հեշտ

2
2. Կոտորակի որոշելը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ճիշտ պնդումները համարիչի և հայտարարի մասին

Բարդություն հեշտ

1
4. Թվի մասը

Բարդություն հեշտ

2
5. Մեքենայի անցած ճանապարհը

Բարդություն հեշտ

1
6. Կոտորակը բառերով

Բարդություն հեշտ

1
7. Կոտորակի վերաբերյալ պնդման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

1.3
8. Երկարության միավորի մասը

Բարդություն միջին

2
9. Ժամանակի միավորի մասը

Բարդություն միջին

2
10. Կոտորակ, ժամացույց

Բարդություն միջին

2
11. Կարդացած էջերը

Բարդություն միջին

2
12. Ավտոբուսի անցած ճանապարհը

Բարդություն միջին

3
13. Կոտորակի գտնելը

Բարդություն միջին

2
14. Շոկոլադի սալիկ

Բարդություն միջին

2
15. Կանաչ և կարմիր խնձորներ

Բարդություն բարդ

4
16. Մրգի քանակը

Բարդություն բարդ

6
17. Շաքարի մասը

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

1. Վարժանք «Կոտորակ» թեմայից

Բարդություն միջին

10

Նյութեր ուսուցչի համար