Նկարի վրա յուրաքանչյուր բաժանումը 1 սմ է:
 
Գտիր կոտորակը, եթե նրա համարիչը 0;A հատվածի երկարությունն է, իսկ հայտարարը՝ 0;1 հատվածների երկարությունը:
 
ASS6661.bmp
Պատասխան՝ ii սմ: