маш3.jpg
 
Ճանապարհի երկարությունը 25 կմ է: Մեքենան անցել է այդ ճանապարհի 13 կմ-ը:
Ճանապարհի ո՞ր մասն է անցել մեքենան:
Պատասխան (ստացված կոտորակը մի կրճատիրii-րդ մասը: