Գրիր կոտորակի տեսքով՝ երկու վեցերորդ:
 
Պատախան՝ ii