Ավարտիր համարիչի և հայտարարի վերաբերյալ բերված պնդումը:
 
 ցույց է տալիս, թե քանի մաս կա, իսկ , թե դրանցից քանիսն են վերցված: