Կոտորակի տեսքով գրիր, թե մետրի ո՞ր մասն է կազմում 13 մմ-ը:
 
13մմ=iiմ