Կոտորակի տեսքով գրիր, թե րոպեի ո՞ր մասն է կազմում 42 վ-ը:
 
42վ=iiր