Ընտրիր համարիչի և հայտարարի մասին ճիշտ պնդում(ներ)ը: