Գտիր 918 կոտորակի համարիչն ու հայտարարը:
Պատասխան
Կոտորակի համարիչը  թիվն է:
 
Կոտորակի հայտարարը  թիվն է: