Պիցան բաժանված է \(8\) հավասար մասերի:
p8.png   пица2.png  Յուրաքանչյուր կտորը կազմում է պիցայի 18 մասը: 
pizza2.png  Արմենը կերավ երեք կտոր, որը պիցայի 38-րդ մասն է:
Այս տեսքի՝ 38 գրառումը անվանում են կոտորակ:
Կոտորակի մեջ գիծն անվանում են կոտորակի գիծ:
Կոտորակի գծից վերև գրված թիվն անվանում են համարիչ:
Կոտորակի գծից ներքև գրված թիվն անվանում են հայտարար:
38 կոտորակի հայտարարը՝  8-ը ցույց է տալիս, թե քանի մասի է բաժանված պիցան, իսկ համարիչը՝ 3-ը ցույց է տալիս, թե քանի այդպիսի մաս էր կերել Արմենը:
Հայտարարը ցույց է տալիս, թե քանի՞ մաս կա, իսկ համարիչը, թե դրանցից քանի՞սն են վերցված:
Որոշեք, թե շոկոլադի ո՞ր մասն է բացակայում:
Օրինակ
շոկկկ.png  
Լուծում: Շոկոլադի սալիկը բաժանված է \(24\) հավասար մասերի՝ \(5\)-ը բացակայում են:
Պատասխան՝ բացակայում է շոկոլադի սալիկի 524-րդ մասը:  
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013: