Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Համարիչ և հայտարար 2Մ.
2. Կոտորակի որոշելը 2Մ.
3. Մեքենայի անցած ճանապարհը 1Մ.
4. Կոտորակը բառերով 1Մ.
5. Ժամանակի միավորի մասը 2Մ.
6. Կոտորակ, ժամացույց 2Մ.