Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Քառանիշ թվի բաժանումը երկնիշ թվի

Բարդություն հեշտ

2
2. Երկու հարց

Բարդություն հեշտ

2
3. Բաժանում երկնիշ թվի

Բարդություն հեշտ

2
4. Խնդիր կարտոֆիլի մասին

Բարդություն հեշտ

2
5. Բաժանում անկյունագծով

Բարդություն հեշտ

2
6. Խնդիր գործվածքի մասին

Բարդություն միջին

3
7. Բազմանիշ թվի բաժանումը

Բարդություն միջին

4
8. Ճիշտ կամ սխալ բաժանում

Բարդություն միջին

4
9. Քանորդի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
10. Անկյունագծով բաժանման կատարում

Բարդություն միջին

4
11. Անկյունագծով բաժանման քանորդը

Բարդություն միջին

4
12. Բաժանման սյունակով կատարում

Բարդություն միջին

4
13. Տրված անգամ փոքր թիվը

Բարդություն միջին

3
14. Անկյունագծով բաժանման քայլերը

Բարդություն բարդ

5
15. Ամենամեծ թիվը

Բարդություն բարդ

6
16. Անկյունագծով բաժանում

Բարդություն բարդ

6
17. Խնդիր կարագի մասին

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար