5320:56 բաժանումը կատարիր անկյունագծով:
 
Պատուհաններում տեղադրիր ճիշտ թվերը:
 
_5320|56¯504¯|i_ii¯0