Գտիր այն թիվը, որը 20 անգամ փոքր է ամենափոքր քառանիշ թվից:
 
Պատասխան՝