Մեկ զգեստի վրա գնում է \(40\) դմ գործվածք:
 
Քանի՞ զգեստ կարելի է կարել 5160 դմ գործվածքից:  
 
Պատասխան՝  զգեստ: