Անկյունագծով կատարիր 142852:71 բաժանումը:
 
Պատուհաններում տեղադրիր ճիշտ թվերը:
 
_142852|71¯142¯|i_80¯_8571¯_14i14i¯0