Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Քառանիշ թվի բաժանումը երկնիշ թվի 2Մ.
2. Երկու հարց 2Մ.
3. Բաժանում անկյունագծով 2Մ.
4. Խնդիր գործվածքի մասին 3Մ.
5. Քանորդի ընտրություն 3Մ.
6. Անկյունագծով բաժանման կատարում 4Մ.