Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արտադրիչների տեղափոխում

Բարդություն հեշտ

2
2. Երկու արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

2
3. Երկու թվերի արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

1
4. Բաց թողնված թիվը արտադրյալում

Բարդություն հեշտ

1
5. Թվերի համեմատում

Բարդություն միջին

3
6. Բազմապատկման տեղափոխական հատկության կիրառում

Բարդություն միջին

4
7. Արտադրիչների տեղերի փոխելը

Բարդություն միջին

3
8. Արտադրյալի հաշվում և պատասխանի ընտրություն

Բարդություն միջին

4
9. Արտադրյալների համեմատում

Բարդություն միջին

4
10. Արտադրիչների տեղերի փոխելը

Բարդություն միջին

4
11. Տեքստային խնդիր ննջասենյակների մասին

Բարդություն բարդ

5
12. Ճիշտ/սխալ պնդում

Բարդություն բարդ

6
13. Տեքստային խնդիր շարժման վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար