Առանց հաշվելու որոշիր 33 ·54 արտադրյալը, եթե հայտնի է, որ 54 ·33 \(=\) 1782
  
Պատասխան՝
 
33 ·54 \(=\)