Գտիր հետևյալ արտադրյալները: 
 
7325=
 
2573=
 
Համեմատիր ստացված թվերը: