Համեմատիր արտահայտությունների արժեքները:
 
Տեղադրիր \(>\), \(<\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
159591