Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Բաց թողնված թիվը արտադրյալում 1Մ.
2. Թվերի համեմատում 3Մ.
3. Բազմապատկման տեղափոխական հատկության կիրառում 4Մ.
4. Արտադրյալների համեմատում 4Մ.
5. Արտադրիչների տեղերի փոխելը 4Մ.
6. Արտադրիչների տեղափոխում 2Մ.