Մեքենան և հեծանվորդը ճանապարհ են ընկնում:
 
Մեքենան 5 ժամ ընթացավ 50 կմ/ժ արագությամբ, իսկ հեծանվորդի արագությունը 5 կմ/ժ է:
 
Քանի՞ ժամ պետք է ընթանա հեծանվորդը, որպեսզի անցնի նույն ճանապարհը՝ ինչը որ մեքենան: 
 
Պատասխան՝ \(t\)\(=\) ժամ:
 
Քանի՞ կմ անցավ նրանցից յուրաքանչյուրը: 
 
Պատասխան՝  \(S\)\(=\) կմ: