Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը
Հաշվենք նկարում ցուցադրված ելակների թիվը:
 
baz1.png
 
Նկարի ձախ մասում կա ելակների \(2\) տող՝ յուրաքանչյուրում \(3\) ելակ:
 
Նկարի աջ մասում կա ելակների \(3\) տող՝ յուրաքանչյուրում \(2\) ելակ:
 
Եթե հաշվենք ելակների ընդհանուր քանակը ձախ մասում՝ \(2 · 3 = 6\), և աջ մասում՝ \(3 · 2 = 6\),
 
ապա կտեսնենք, որ երկու մասերում ելակների քանակները հավասար են:
 
Այսպիսով, \(2 · 3 = 3 · 2\)
 
Այս կանոնը ճիշտ է նաև ընդհանուր դեպքում:
Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում:
Այս կանոնը կոչվում է բազմապատկման տեղափոխական հատկություն:
Օրինակ
Հաշվենք հետևյալ արտադրյալը՝ 505220
 
Գիտենք, որ արտադրիչների տեղերը կարելի է փոխել:
 
Տեղերով փոխենք երրորդ և չորրորդ արտադրիչները՝ 505220
 
Ստանում ենք՝ 505220=502052=100052=52000
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013