Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բեռնատարի ծախսած ժամանակը

Բարդություն հեշտ

1
2. Հեծանվորդի արագությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Մեքենայի անցած ճանապարհը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ավտոբուսի ծախսած ժամանակը, տառային արտահայտություն

Բարդություն հեշտ

2
5. Հեռավորությունը երկու կայարանների միջև

Բարդություն հեշտ

2
6. Անցած ճանապարհը, տառային արտահայտություն

Բարդություն հեշտ

2
7. Տեսական պնդումներ

Բարդություն հեշտ

2
8. Երկու պնդում

Բարդություն հեշտ

1.5
9. Արագաչափ

Բարդություն հեշտ

2
10. Ծախսած ժամանակը

Բարդություն միջին

3
11. Հեծանվորդ և մոտոցիկլավարը

Բարդություն միջին

3
12. Ճիշտ մեծությունն ու չափման միավորը

Բարդություն միջին

3
13. Աղյուսակի լրացում, արագություն

Բարդություն միջին

4
14. Երկրորդ մեքենայի արագությունը

Բարդություն միջին

4
15. Հեռավորությունը երկու մեքենաների միջև

Բարդություն բարդ

5
16. Երրորդ օրվա արագությունը

Բարդություն բարդ

6
17. Գնացքի արագությունը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար