Երկու տարբեր քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին հեծանվորդն ու մոտոցիկլավարը:
 
peter_sagan_660x440.jpg   BMW-R-nineT-Scrambler-14.jpg
 
Երբ նրանք հանդիպեցին, ապա 20 կմ/ժ արագությամբ շարժվող հեծանվորդն անցել էր 100 կմ, իսկ մոտոցիկլավարը՝ 120 կմ:
 
Որքա՞ն է մոտոցիկլավարի արագությունը:
 
Պատասխան՝  կմ/ժ: