Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արտադրյալի բանավոր հաշվարկ

Բարդություն հեշտ

1
2. Պնդում բազմապատկման ստուգման մասին

Բարդություն հեշտ

2
3. Բազմապատկումը ստուգվում է բաժանումով

Բարդություն հեշտ

2
4. Բաժանումով ստուգվող հավասարության ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
5. Արտադրյալի արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
6. Բաժանում և բազմապատկում

Բարդություն միջին

4
7. Բազմապատկում սյունակով

Բարդություն միջին

3
8. Անհայտ թվերի որոշելը

Բարդություն միջին

4
9. Տրված հավասարության ստուգում

Բարդություն միջին

4.5
10. Տառային արտահայտություններով հավասարություններ

Բարդություն միջին

4
11. Հավասարության ստուգում

Բարդություն միջին

4.5
12. Տեքստային խնդիր մեղուների մասին

Բարդություն բարդ

5
13. Թվի և գումարի բազմապատկում

Բարդություն բարդ

6
14. Երեք տառ և մեկ թիվ պարունակող արտահայտություն

Բարդություն բարդ

6
15. Չորս տառերով արտահայտություն

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար