Բազմապատկումը ստուգում են բաժանման միջոցով:
Նշիր դրա վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: